Killfrökens Blogg

8 Lärdomar av snöbollar

Posted by in #blogg100, Killfröken funderar

Fredag morgon och den första snön har fallit. Jag vet redan i förväg vad det innebär. Snöbollskrig, ett evigt dilemma i världen av ledarskap, gränsdragningar och ordningsregler. Vår skola har av säkerhetsskäl valt att helt förbjuda snöbollskastning. Det är en konsekvens av tiden då lärares hålls personligt ansvariga för alla möjliga tillbud och incidenter som kan uppstå. En tid där varje aktivitet kräver en godkänd riskanalys. Då är det svårt att inte vara praktisk med gränsdragningen kring snöbollarna.  Samtidigt är våra elever av en händelse allihopa barn. Och barn har en…read more

0

7 En målbild

Posted by in #blogg100, Killfröken funderar, Lärarliv

En kollega är sjuk och jag har fått hennes lektion. Engelska. Eleverna håller på med ett projekt som de snart ska vara klara med. Min uppgift kretsar kring att påminna dem efter lovet, vägleda de som behöver knuff och feedbacka de som börjat träna.  Efter en stund kommer jag till en elev som jag jobbat med i olika konstellationer i drygt fem år. Hen är snart redo att börja träna. Jag: Hur går det? Har du koll på läget? Vad är nästa lever i kvalitet här? Hen: Jag vet inte….read more

0

4 Elevinflytandet

Posted by in Killfröken funderar

På twitter och i bloggar hör jag kritik mot elevinflytande. Det beskrivs ibland som en av orsakerna till skolans berömda förfall. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop. Vad har vi för bild av våra elever om vi automatiskt antar att det blir sämre när de får möjlighet att uttrycka sin åsikt? Vad är det för åsikter som alla elever tydligen har som är så skadliga att vi måste stänga dem som grupp ute från beslut? Jag tror snarare att det som åsyftas när lärare kritiserar elevinflytande är idén…read more

0

3 Möjlighetsgapet

Posted by in #blogg100, Killfröken funderar

Det finns ett uttryck inom utbildningsområdet i USA som är relevant att introducera i Sverige. The opportunity gap. Möjlighetsgapet. Det är ett begrepp nära besläktat med ett lärandegap och ett framgångsgap som båda två varit etablerade begrepp sedan länge inom amerikansk skola. Det kan tyckas mer rimligt att de har begrepp som dessa med tanke på hur breda klasskillnader som finns i det landet. I Sverige pratar vi om det kompensatoriska uppdraget och det säger lika mycket om vårt samhälle. Eller i alla fall det samhället som varit. När tider…read more

0

De finns på riktigt!

Posted by in Killfröken funderar

Tisdag seneftermiddag och jag rör mig ut från skolgården för att stega de dryga femtio metrarna till personalparkeringen. Där väntar min bil och resan hem efter ännu en lång, intensiv, slitsam, lärorik och inspirerande arbetsdag. Jag hinner ta ett par steg utanför skolgården och lagom stänga grinden efter mig när två skuggor dyker fram ur mörket och far förbi mig. Det är två elever som rusar fram för att hinna till scouterna (som har sin utgångspunkt i en stuga jämte skolan). Fast att de har bråttom hinner de hälsa. De:…read more

0

Skolan som fostrar lydiga kunder

Posted by in Allvarligt En Stund, Killfröken Analyserar, Killfröken funderar

Skolan ska förbereda våra elever för en komplex och okänd framtid. Det är en av de bästa sammanfattningarna av skolans uppdrag som jag har stött på under mina år som lärare. Den sammför det nära och listbara med det lite mer fjärran och ogreppbara. Den förklarar sambandet mellan färdigheter och förståelse, de första stegen i förskolan och det lyckliga utspringet efter gymnasiet, det tidlösa som vi alltid ägnat oss åt och det alldeles nya som ingen hade kunnat ana eller förutspå. Det sammanfattar helt enkelt varför skolan är riktigt viktig….read more

0

En spontanfrukost.

Posted by in Killfröken funderar

  Ni vet den där funktionen på Facebook som påminner dig om minnen kopplade till det här datumet fast tidigare år? Idag fick jag en pling i min mobil om en frukost som jag åt på dagen fem år sedan. Så här var det. Jag var inbjuden som gäst till Lärarförbundets kongress för att prata om sociala medier som en del av läraryrket. Förmodligen var det så för att jag inför kongressen tre år tidigare var den som vi en utfrågning ställde hela fältet av kandidater till förbundsstyrelsen mot väggen eftersom ingen…read more

0

Barn som leker YouTube

Posted by in Killfröken funderar

Onsdag och jag har ett pass som rastvärd i Zon Gul vilken omfattar en klätterställning, baksidan av ett hus där det är lätt att gömma sig och en sandlåda som mest är känd för att det är där våra yngsta elever brukar gräva och leka. Färsk i minnet har jag gårdagens föreläsning med psykologen Bo Hejlskov. En av många poänger han gör som jag gärna bär med mig är att de gula reflexvästarna som kommer med rastvärdskapet på många skolor förändrar oss. Omedvetet gör det att vi överger det pedagogiska…read more

0

Vuxenstressade elever

Posted by in Killfröken funderar

Torsdag och höst. Utvecklingssamtalen är igång och jag är ungefär halvvägs igenom listan på möten som jag ska delta i. Det går bra. Fast att dagarna blir längre när ungefär 25 timmars extra arbete ska rymmas inom några få veckor så är det på ett sätt en höjdpunkt på terminen. Det är det tillfället när jag hinner sitta ner ordentligt med mina elever och prata färdigt. Betydelsen av det kan inte underskattas, både för vår professionella relation och för min förmåga att anpassa min undervisning efter mottagaren. Det kräver en…read more

0

Kulturskolan och programmeringen

Posted by in Killfröken funderar

Igår skrev tre ministrar i Ny Teknik om Skolverkets nya uppdrag att ta fram en IT- och digitaliseringsstrategi för skolan. Ett givet direktiv är att programmering ska ingå i kursplanen för grundskolan. Bra. Det kommer göra gott för att se till att alla elever får tillgång till den delen av programmering som borde räknas som allmänbildning. Men det räcker inte. Efter Bokmässan skrev jag ett blogginlägg på Lärarförbundets nya satsning Digi-bloggen om hur vi behöver se på undervisning om programmering som dels allmänbildning och dels fördjupning. Den där fördjupningen behöver erbjudas…read more

0