Jag har skrivit om TED Ed förut. (Läs mitt förra inlägg här.) Men nu gör jag det igen. För nu börjar det växa till något som är lättare att värdera som lärare.

En av de mest intressanta filmerna jag har hittat är framtagen av NO-läraren Jonathan Bergmann i samarbete med animatören Andrew Park. (Hela grejen med TED Ed är att koppla ihop framgångsrika lärare med animatörer för att visualisera nykelmoment som kan vara svåra att undervisa.) Deras film är ett par minuter lång och handlar om storleken på atomer. Nu undervisar jag förvisso yngre elever och det kanske är annorlunda när man har äldre, men min erfarenhet är att det är lätt att få elever att acceptera att världen är uppbyggd av atomer men att det är desto svårare att få dem att fullt ut förstå vad atomer är och hur de fungerar. Då är den här filmen alldeles strålande.

Jag skulle nog vilja introducera området kort, visa filmen en gång i sin helhet, diskutera med de elever vars engelska är tillräckligt stark för att snappa upp innehållet och sedan visa den en gång till moment för moment och liksom förklara själv samtidigt. Annars blir nog språkbarriären större än nödvändigt.

Allra helst skulle jag vilja dissekera filmen och göra en egen film på svenska som jag kan använda i min undervisning. Men det är inte tillåtet efter TED följer en Creative Commons licens som bygger på att man inte får bearbeta. Det är lite dåligt. Det borde finnas en nivå på den licensen som tillåter bearbetning för översättning. (Typ att man lägger på eget ljud eller så.)

Tillägg:
Just det! Det jag ville säga om TED Ed är att de har introducerat funktionen “flip this video” som är till för att göra det lättare för lärare att använda sig av TEDs filmer i sina ambitioner att introducera metoden Flipped Classroom. Kolla in mer om det här.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Tagged with: