Helt ensam i en buss från Lärardagarna kommer jag på mig själv med att flytta fokus. Från jobb till ledighet. Från Stockholm till Göteborg. Från konferens till midsommar. Men först borde jag nog ta en tankerunda inför hösten. Det enda tråkiga med Lärardagarna är att jag blir alldeles till mig av pedagogiskt nytänk precis innan jag stänger ihop fabriken för sommar. Det är oundvikligt men också lite dumt när man har ett guldfisksminne som mitt. Därför har jag skrivit ett brev till mig själv som jag tänkte läsa i början på augusti:

Hej Killfröken.
Hoppas du har haft en bra sommar och att allting gått bra med dina sommarprojekt. Nu passar det bra att göra ett par dagars jobb innan du rundar av sommaren med Way Out West flaggan i topp. Jag tycker du ska börja med att tänka tillbaka till Lärardagarna i Bålsta. Visst var det länge sedan nu? Minns du hur du blev inkastad i en buss som inte alls skulle dit du ville? Minns du hur du sa högt för dig själv att du ville låta det ögonblicket bli en symbol för alla pedagogiska äventyr du ska ge dig ut på i höst? Här är en packlista:
- Minns hur Anne-Marie Körling pratade om hur lärarens inställning färgar av sig i ett klassrum. Lova mig att du försöker tänka på det varje morgon när du tar bussen till jobbet. Låt porten in till Pittoreska Samhället vara platsen där du minns!

- Tänk på hur Sven-Eric Liedman visade dig modern hjärnforskning om hur man kan träna upp fantasi. Det behöver både du och dina elever träna på.

- Fundera på John Steinbergs mantra om att hitta de starka förmågorna hos elever. Är det något att tänka på eller gör du redan det?

- Minns fåglarna som Ulla Runesson tog fram och fundera på hur hon sa till dig att man behöver expertkunskap för att kunna jämföra detaljer. Vilken expertkunskap behöver du för att jämföra detaljerna i din verksamhet?

- Kom för allt i världen ihåg att du bokade in dig hos Lärarförbundet i Borlänge under vecka 39. Se om Sandra minns vilken dag det är!

- Kom ihåg känslan av att sitta på föreläsningar och samtidigt twitter-diskutera föreläsarens poängen med Kloka Kollegan som sitter på jobbet, 50 mil längre bort. Så ska bra omdefiniering se ut! Allt tack vare larardagarna.se

- Glöm för allt i världen inte #bord3 s planer på världsherravälde!”

Nu tar vi sommar på det.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om hur staten (närmare bestämt regeringen) gick in och ändrade i det slutgiltiga förslaget till kursplanen för Geografi. Framförallt handlar det om att man slår fast att barn som är små (yngre än hgögstadiet) inte klarar av att lära sig saker som ligger fysiskt långt bort och att det därför är vettigt att barn först måste lära sig alla landskap och alla länder i Europa innan man kan gå vidare och lära sig annat. Det kan verka som att allt det här är självklarheter som inte går att ifrågasätta. Men då gör man det fatala misstaget att blanda ihop sin egen grundskola med den utbildning som dagens elever får.

En positiv konsekvens av globaliseringen och den tekniska utvecklingen som skett de senaste årtiondena är att det inte längre är sant att det som ligger geografiskt nära också är elevnära. För en elev i Helsingborg kan det vara betydligt lättare att förstå varför USA har 50 delstater än varför Medelpad och Hälsingland inte är ett och samma landskap.

Det är här min dröm om en revolution kommer in:
För lärare är, i egenskap av tjänstemän, skyldiga att följa de direktiv som ges. Men vad händer när det ges motstridiga direktiv? Vad händer när kursplanen i geografi strider mot kravet på elevnära undervisning som anges i  läroplanen? Eftersom det är exakt samma regering som beställt/godkänt båda två är det svårt att veta vilka direktiv som gäller.

Är det då upp till varje lärare att själv tolka? (Antagligen är det INTE så.)
I så fall tycker jag att vi gör gemensam sak och väljer att tolka styrdokumenten på samma sätt:

Eftersom Kursplanen i geografi inte längre är förankrad i varesig aktuell forskning eller beprövad efarenhet måste vi blunda för de delar i samma kursplan som inte är förenliga med övriga läroplanen (både den nuvarande, Lpo 94 och den kommande, LGR 11).

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Tagged with: