Jag och mina lärarvänner har ett tag diskuterat det här med nationella prov och den (tidigare) rigorösa IKT-fientlighet som finns där. Det började i följande fråga:
’Borde man förbereda elever i uppsatsskrivning på papper inför nationella proven?’

För mig är det helt oförenligt med mitt uppdrag att fokusera på saker som inte finns med i läroplanen, oavsett hur pass bra eller obra det är.

Därför är det så fint att Skolverket nu godkänner datorbruk vid nationella provens uppsatsskrivningar. Det enda som krävs är att man släcker ner alla trådlösa nätverk på platsen.

I min kommun har en del skolor valt att låta eleverna välja att skriva på papper eller på datorn. Det tycker jag låta bra. Mer sånt!

Kommentera