Så jag tänkte skriva ett inlägg om hur man md hjälp av IKT och ett bra skolbibliotek kan fånga vad som kommit att kallas The Big Five.

Det är ett uttryck som egentligen beskriver de fem stora målen för varje jägare på Afrikas savann (leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel) och som jagas under storviltsjakten. En betydligt mindre brutal version är de fem förmågor som lärarutbildaren Göran Svanelid har identifierat som genomgående i hela LGR-11. Dessa är tydliga i flera/alla läroplanens kursplaner och en mycket enkel beskrivning av vad grundskolan ska ge varje elev:

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Begreppslig förmåga

Jag tänker att minst tre av dessa går att förverkliga i ett nära samarbete med sitt skolbibliotek (analysförmåga, förmåga att ”hantera” information (vad det nu är) och även begreppslig förmåga). Det går säkert att få in de andra också, men detta är de som jag kan komma på på rak arm. Lätt som en plätt.

För dig som inte har läst Svanelids artikel i Pedagogiska Magasinet så finns den här.

Kommentera