Sedan de olika ombudsmännen för diskriminering slogs ihop till en gemensam myndighet (januari 2006) så har samma myndighet tagit emot 86 anmälningar av diskriminering som passar in under rubriken ”skola”. I hela skolvärlden förekommer det alltså bara mellan tre och fyra fall av diskriminering per månad… jag misstänker att någonting inte stämmmer här.

300 000 lärare, 800 000 föerskoleungar, 100 000 förskoleklassungar, en miljon grundskoleungar, 400 000 gymnasieungar, 35 000 särskoleungar och 200 000 komvuxungar (Jag vet, det är inte helt glasklart)… och inte ens fyra anmälningar per månad. Jag misstänker ett mörkertal.

Men jag undrar: Blir det bättre av fler anmälningar? Kan det vara så att fallen som inte hamnar på DOs bord ändå åtgärdas? Har skolsystemet ett inbyggt systemfel som gör att missförhållanden inte anmäls? Hur kan skolan bli bättre på att handskas med diskriminering?

En kommentar
  • Mamma i övre medelåldern
    Posted on 2008-12-15 at 13:06

    Maila mig gärna Killfröken, jag har ett jätteruskigt exempel som jag inte vill skriva ut på internet…

Kommentera