Jag älskar verkligen mina kollegor. De jag träffar dagligen och de jag interagerar med via Twitter. Ett exempel kan hämtas från gårdagens planeringstid/IKT-tid. Jag och mina kollegor (på skolan alltså) arbetar tematiskt och just nu är vi på väg in i ett litteraturtema baserat på Gudrun Wallners ”Spetshäxan”. Eftersom detta är en bok som utspelar sig på 1700-talet och eftersom rätt många av våra kopplingar till NO- och SO-ämnena bygger på detta faktum valde vi att inleda med en återkoppling till höstterminens arbete kring tidslinjer (då med fokus på medeltiden) för att rama in 1700-tlaets upplysningsperiod och samtidigt återkoppla till gamla skolarbeten och vår nutid. En bra plan på många vis.

Men hur maximerar man undervisning om tidslinjer utan att själva lektionen blir fokuserad på själva verktyget? Som IKT-pedagog föll det på mig att hitta en bra lösning som samtidigt kunde kvalificeras som ”digitalt inslag”. (Jag försöker få in ett verktyg i varje tema.) Jag la ut en snabb fråga på twitter om någon kunde tipsa om bra verktyg för tidslinjer. Detta gjorde jag på lunchrasten eftersom jag visste att jag två timmar senare ville använda min planeringstid till att förbereda denna undervisningen. Sagt och gjort. Innan jag en hunnit avsluta min rast fick jag svar från olika håll, bland annat från LindaAlgo som tipsade om verktyget TimeToast.

Resultatet blev att jag kunde ägna hela min planeringstid åt att jobba med det pedagogiska innehållet och de didaktiska vägvalen istället för att sitta på nätet och leta efter verktyg. Vad som är viktigt i min poäng är att det inte handlar om att Linda kan mer än mig utan att vi som kollegium har ett bredare seende och större kunskap tillsammans än vad vi har ensamma på våra olika håll.

Eftersom jag och mina kollegor inte har planerat in några kunskapskrav om upplysningen i det här temat gjorde jag en tidslinje som mest är till för att inspirera eleverna. Lektionen planerade jag så att jag gav en kort föreläsning/demonstration av tidslinjen och några händelser runt upplysningen. Sedan visade jag en film från SLI och sedan fick de i par kolla på min TimeToast-tidslinje för att hitta saker som är antingen viktiga eller intressanta. För att följa upp lät jag dem redovisa och motivera sina val för varandra. Allt som allt 70 minuter supereffektiv undervisning där kunskapskravet, att förstå och kunna hantera tidslinjer (historia, år 6) är avklarat utan att stå i centrum.

Tack för det!

Vill du kolla in min tidslinje så kan du göra det här.

 

Jag har bestämt mig för att hoppa på utmaningen #Blogg100 som handlar om att skriva ett inlägg per dag i hundra dagar. Jag hoppas att det ska inspirera mig att ägna mer tid åt skrivandet och reflekterande som omfattar den här bloggen. Därav den lilla siffran i början på inlägget.

2 kommentarer
  • Paula
    Posted on 2013-01-24 at 08:40

    Bra inlägg, kloka tankar och tankvärd inspiration. Jag behöver bli bättre på att utnyttja min tid och på att komma från de lösa tankarna till faktiska lektionsplaneringar och projekt. Det är där jag ska starta mina tankar på min planeringstid om en stund tror jag. Tack!

  • #3 – Det här med att vara i vägen
    Posted on 2013-01-25 at 18:41

    […] skrev jag ett inlägg om hur jag via twitter hittade ett verktyg för att undervisa om tidslinjer och hur de funkar utan […]

Kommentera