Jag sitter och läser gamla examensarbeten på jakt efter idéer till mitt egna examensarbete. Det är ett tag kvar innan det ska skrivas men jag känner ett sug efter att börja spåna och sug, har jag fått lära mig, ska man lyssna till.

Mitt i läsandet kommer jag över följande citat av Lev Vygotskij:

Liksom en trädgårdsmästare vore tokig om han ville inverka på växternas växande
genom att direkt rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle pedagogen komma i
motsatsställning till uppfostrans natur, om han skulle anstränga sig att inverka direkt på
barnet. Men trädgårdsmästaren inverkar på blommans växande genom att höja
temperaturen, reglera fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och
gödning, dvs. återigen indirekt genom motsvarande förändringar av miljön. På samma
sätt uppfostrar pedagogen barnet genom att förändra miljön.

Det är så klokt så klokt…

5 kommentarer
 • Sassan
  Posted on 2008-12-29 at 18:49

  Ja, han var klok gubben…=)

 • Öpedagogen
  Posted on 2008-12-29 at 22:34

  Ja alla elever har rätt till en bra skola vilket innebär att vi lärare behöver visa vår professionalism. Att kunna anpassa inlärningen efter var och en av de elever som vi arbetar med. Jag återkommer till det jag skrev sist – att vara lyhörd och lyssna på eleven- det är början till att kunna förändra skolmiljön för just DEN eleven.

 • annemarie
  Posted on 2008-12-30 at 10:55

  Det bästa Vygotskij sagt är att lita på att utveckling – att den sker – en trädgårdsmästare litar på morötterna växer under jorden, plockar inte upp dem för att kontrollera utan litar på att utveckling sker utan kontroll. A-M

 • annemarie
  Posted on 2008-12-31 at 19:25

  Gott avslut godare nytt år. Anne-Marie

 • Kicki W
  Posted on 2009-01-01 at 15:32

  GOTT NYTT ÅR!!

Kommentera