Tisdag. Dagens sista lektion. Efter ett pärlband av orimligt lyckosamma händelser har jag mer eller mindre spikat varenda lektion jag haft idag.

(Exempel: Jag planerar en lektion om cirkeldiagram som ett sätt att förstå del av en helhet – alltså att 50 är hälften av hundra. En halvminut innan jag drar igång min lektion kommer fyra nioåringar fram med ett problem: Vi var fyra kompisar som hittade en hundralapp efter gympan för några dagar sedan och Huvudräknerskan sa att hon skulle få den och att vi andra skulle få tjugofem kronor var. Är det rättvist? En klockren ingång i min undervisning som direkt gjorde att hela gruppen förstod och kunde relatera.)

Hur som helst: Sista lektionen för dagen och på programmet står en lektion om vinkelsumman hos trehörningar, fyrhörningar och hur man räknar ut vinkelsumman hos månghörningar. (Räkna antalet hörn, räkna bort två och multiplicera med 180.) En elev frågar efter en stund om det är möjligt att konstruera en enhörning. Vi ler båda åt dubbeltydigheten i begreppet och jag svarar att det borde vara svårt eftersom de figuren skulle få en vinkelsumma som är negativ. Enligt formeln vi har studerat borde det bli -90°. Eleven funderar ett tag och kommer tillbaka med en papperslapp med sin lösning.

Jag tänker att det, fast att det inte stämmer rent matematiskt, är ett exempel på hur mycket bättre undervisning blir om man börjar med att lyssna lite mer på sina elever. Den här eleven gick vidare till att börja klura på hur man skulle kunna dela upp figuren i cirklar, trianglar och kvadrater för att lättare kunna beräkna dess area. Det är ett kunskapsområde som jag tagit gruppen till vid flertalet tillfällen, men det är först nu jag kan observera i vilken utsträckning den här eleven verkligen är förtrogen med begrepp, principer och metoder. Perfekt!

Jag har bestämt mig för att hoppa på utmaningen #Blogg100 som handlar om att skriva ett inlägg per dag i hundra dagar. Jag hoppas att det ska inspirera mig att ägna mer tid åt skrivandet och reflekterande som omfattar den här bloggen. Därav den lilla siffran i början på inlägget.

Kommentera