I början på nittiotalet drabbades Sverige och resten av världen av ekonomisk kris. Skolan drabbades kanske hårdast. Var femte krona försvann. Samtidigt försvann var femte lärare. Det finns de som menar att skolan aldrig fullt ut hann återhämta sig innan den här krisen slog till. I skrivande stund är 1300 lärare varslade. Bryter man ner statistiken ser man att det är unga lärare med få yrkesverksamma år som drabbas hårdast. Samtidigt är det praktiskt taget omöjligt för oss som är på väg ut på arbetsmarknaden att få jobb i en kommun som varslar sin befintliga personal – och antalet varslande kommuner ökar lavinartat.

Jag har en kamrat (nyligen varslad lärare) som i alla år jag har känt honom har argumenterat för att ”sist in först ut-regeln” som finns i Sverige bör räknas som apartheid. Smaka på begrepept: Svensk apartheid.

Jag börjar luta åt att hålla med…

(Läs mer om Lärarförbundets kampanj här.)

En kommentar
  • Lilla O
    Posted on 2009-04-30 at 12:29

    Har lagt in klippet på min blogg också! Go Lärarförbundet!

Kommentera