Länge har jag velatanvänd mig av Minecraft i undervisning på stor skala men inte kunnat. Att köpa ett användarkonto kostar alldeles för mycket för att kunna involvera mina 98 elever. Det är bara rimligt i en IT-miljö som präglas av halvklasser i unkna datorsalar, typ. Därför har jag nöjt mig med att fixa en egen server där de som vill kan få brygga ut skolarbetet till fritiden. Det har varit en otrolig resa men inte i den nivå jag velat ligga på.

Därför har jag i bakhuvudet klurat på ett koncept som nu är redo att testas. I samband med ett tema om EU, samhällskunskap, Europa, miljö och hållbar utveckling har vi delat in elever a i grupper efter europeiska länder. Varje land får i uppgift att kontinuerligt utveckla en modell av sitt land i Minecraft PE (miniversionen till iPad). Genom möjligheten att lokalt hosta en server på IPaden kan jag ge dem två-tre enheter per grupp och sedan har de möjlighet att lägga till egna mobiler/plattor.

20140426-105623.jpg

Våra temalektioner är långa förmiddagspass där den första timman viks åt Minecraft-arbete. Dels är det för att ge elevgrupperna en arena för samarbete (ett processmål för temat) och dels är det för att sätta all annan undervisning i en kontext. Deras spontana idéer om att bygga en modell som är geografiskt och arkitektoniskt korrekt är en ändlös källa till kreativitet.

20140426-105942.jpg

Allt som allt går projektet på 392:- vilket består av åtta appköp som ger tillgång till att använda Minecraft på 40 enheter samtidigt. Eftersom hela investeringen går att använda i andra ämnen och teman så är det ett superlågt pris.

Jag har bestämt mig för att hoppa på utmaningen #Blogg100 som handlar om att skriva ett inlägg per dag i hundra dagar. Jag hoppas att det ska inspirera mig att ägna mer tid åt skrivandet och reflekterandet som omfattar den här bloggen. Därav den lilla siffran i början på inlägget.

Kommentera