Det är SETT och dag ett. På twitter rasar det in tankar och reflektioner från nya intryck, en mycket värdefull källa till att lära av varandra. Mitt i floden dyker det upp en tweet som introducerar ett nytt ord. Totalt händer det två-tre gånger under konferensen att nya ord föds. Jag tänkte ägna ett par inlägg åt att lyfta dem och tänka vidare runt dem, mest därför att jag vill använda dem i mitt eget professionella språk.

Ytflyt
Någon skrev något om elevers digitala förmåga med kontentan att vi inte alls kan anta att eleverna ”kan så mycket mer än oss” bara för att de använder teknik ofta i sin vardag. Skribenten menade att de har ett bra ytflyt men saknar djupet. Jag vet inte om jag vill se på digitala förmågor som antingen ytliga eller djupa men det är ett bra sätt att tydliggöra varför skolan behöver göra de digitala förmågorna till ett självklart lärandeobjekt och vad det är som lärarna behöver bidra med. Man behöver inte vara en teknikexpert för att kunna hjälpa elever att komma bort från ytflytet. Det handla r väldigt mycket om sånt som skolan brukar handla om fast vi är inte vana att applicera en digital kontext kring det.

Jag har bestämt mig för att hoppa på utmaningen #Blogg100 som handlar om att skriva ett inlägg per dag i hundra dagar. Jag hoppas att det ska inspirera mig att ägna mer tid åt skrivandet och reflekterandet som omfattar den här bloggen. Därav den lilla siffran i början på inlägget.

Kommentera