Idag släpps Horizon Report, enkelt förklarat en grymt gedigen framtidsspaning för skandinaviska skolors Utveckling av It-stött lärande och undervisning gjord av en hög smarta personer som förstår skolan. En del av den är den försvenskade versionen av Learning Analytics: lärandeanalytik. Så här skriver Skolverkets Stefan Pålsson på Omvärldsbloggen:
”Precis som i många andra delar av världen finns ett ökat intresse för att dra pedagogisk nytta av den information som skapas när digitala lärresurser används och när elever kommunicerar och skapar tillsammans på nätet. Redan i Horizon Report 2011 pekades lärandeanalytik ut som ett viktigt område inom de kommande fyra till fem åren. EU-projektet LACE, där Skolverket deltar, syftar till att få igång dialogen mellan olika aktörer och intresseområden, så att såväl praktiska och metodiska problem som mer principiella och integritetsrelaterade frågor kan belysas och diskuteras.” (Källa: http://omvarld.blogg.skolverket.se/2015/01/22/digital-skolutveckling-fran-skandinavisk-horisont/ )
Tanken är att lärandeanalytik kommer påverka skolan inom 3-5 år. Så kan det nog vara, men det är inte något i grunden nytt. Idag var jag på ett skolbesök, som man brukar på BETT. Och som vanligt står en trio av välartade barn redo att visa hela skolans verksamheter. Som vanligt är det superkul att prata med barnen och höra deras barnsliga ärlighet lysa igenom alla regisserade presentationer. Att höra om favoritlärare och vad som gör de bra, att höra om deras syn på skillnaden mellan skola och livet. Till och med att höra dem återge exakt vilka i klassen som räknar matte på vilken level. ”I’m at level nine and he’s at level eight but she’s at level fifteen. She’s the second highest in our year.”
Det är spåren av en analog typ av lärandeanalytik som präglar brittiska skolor och som smittar av sig på eleverna. Vi är kanske inte lila extrema, men inte helt annorlunda. Vi vet baserat på tidigare erfarenheter rätt tydligt vart eleverna är. Det vet eleverna också.

Kommentera