Förmiddag.
Kidsen har haft idrott på morgonen vilket föranleder att en del av dem har med sig en frukt till nästa lektion, som är engelska. Två elever som sitter jämte varandra verkar tidvis mer intresserade av den enas passionsfrukt än av min undervisning. Det är sånt som händer. Det går över ganska fort om man påminner dem. Vilket jag gjorde. Ordningen återställd.

Efter lektionen dröjer sig de två eleverna kvar. Jag går över till dem. De är fortfarande upptagna av passionsfrukten. Det visar sig efter närmare efterforskningar att det särskilt är dess kärnor som lockar.

De: Killfröken! Kan man odla passionsfrukt i Sverige?
Jag: Jag vet inte, men det kanske är för kallt?
De: Man vet inte om man inte provar!
Jag: Sant.

En stund senare har de provat. Eller i alla fall börjat.

FullSizeRender

Ungefär här någonstans. När kloka impulser börjar klinga av. När första stegen är tagna men resultaten fortfarande är långt borta. ”Det är då det är dags för en lärare”, brukar jag tänka. I det här fallet var det bara en kort rast som behövdes. Sedan var planteringsreservat anlagt och frön satta i backen. På den tiden hann jag, på min rast, hitta ingångar i läroplanen som går att koppla till mina elevers infall. Första meningen i kursplanen om Biologi räcker egentligen:

”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.”

Utifrån det är läroplanen nedbruten så att elever i den här åldern, år 4-6, förväntas möta lektioner om människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. De ska få chans att lära sig om djurs, växters och andra organismers liv. Nyckelbegrepp på området är fotosyntes, förbränning och ekologiska samband. Det är för att elever redan till år 6 ska lära sig om biologiska sammanhang och att använda sig av biologins begrepp.

Man kan ha många åsikter om läroplanen. När det kommer till den generella förskjutningen av mycket innehåll och lika många kunskapskrav neråt i skolsystemet så är många kritiska. Med den rätt. Det är inte alltid uppenbart hur det är tänkt att allt ska hinnas med. Men om man blundar lite för det så går det lätt att se kopplingar mellan kursplanernas krav och elevers nyfikenhet.

Det handlar bara om att se där man kanske inte tänkt på att kolla.
Som i en passionsfrukt.
Då är det tur att man som lärare inte känner sig hotad av en passionsfrukt som just för tillfället är intressantare än en vuxen som envisas med att förklara hur ”would” ska uttalas.

 

 

En kommentar

Kommentera