Man skulle kunna säga att det stormar om skolmatematiken just nu. Man skulle också kunna säga att matematikundervisningen äntligen får den uppmärksamhet den förtjänar. (Jämför den välutvecklade debatten om hur man lär barn läsa och skriva med den så gott som obefintliga debatten om hur man lär barn räkna.)

En central del av kritiken kommer från utvärderingen av förra läsårets nationella prov i skolår tre. Tydligen visar en genomgång av kontrollgruppen (alla tredjeklassare födda på fyra givna datum) att fler elever än beräknat misslyckas på bl a de uppgifter som kräver att man själv väljer räknesätt. Vad det beror på kan man diskutera men klart sedan tidigare är:

– Svenska elever får en matematikundervisning som är betydligt mer fokuserad på ”arbete i boken” och betydligt mindre på att ”prata matematik” i jämförelse med sina jämnåriga i övriga Europa (enl TIMSS 2008).

– Den enskilt viktigaste faktorn för elevers studieframgång är lärarens kompetens (enl Mc Kinseys studier av PISA 2007).

Tillsammans borde det innebära att det finns en poäng med att lärare hittar fler och bättre forum att hjälpas åt att utveckla dels sin egna kompetens och dels undervisningen vi erbjuder våra elever. Vi behöver – enkelt förklarat – bli varandras lärare. Då kan Skolverkets mattefilmer vara ett bra underlag för gemensamma matematikutflykter.

Film om likhetstecknets innebörd från Skolverket

Du kan hitta fler filmer (och instuderingsmaterial) här.

Kommentera