”Men alltså. Regnskogen är ju som djurens storstäder!”
Insikten kommer i en lektion om regnskogen med mina mellanstadieelever. Jag har precis presenterat att världens regnskogar utgör 3% av Jordens yta men är hem till 50% av världens djurliv. En elev gör en koppling till en temalektion vi hade i november om befolkningsfördelning i Asien och varför det finns platser på Jorden där supermånga människor bor samtidigt som det finns platser där nästan ingen bor. De andra förstår inte så det krävs att eleven förklarar sig. Snart nickar alla instämmande. Hen kan formulera sig i tal och anpassar språket efter syftet, mottagaren och sammanhanget.

Det är en genialisk analys. Som kräver en hel del. Till att börja med kan jag veta att den här eleven förstår hur procent fungerar. Hen kan använda matematiken för att samtal om, argumentera och redogöra för slutsatser. Hen kan förklara biologiska samband i naturen och samhället. Hen förstår hållbar utveckling. Hen kan göra geografiska analyser av omvärlden och värderar i sin utläggning om det korkade i avskogning miljö- och utvecklingsfrågor utifrån övervägningar kring etik och hållbar utveckling. Imponerande ändå.

Jag har bestämt mig för att hoppa på utmaningen #Blogg100 som handlar om att skriva ett inlägg per dag i hundra dagar. Jag hoppas att det ska inspirera mig att ägna mer tid åt skrivandet och reflekterande som omfattar den här bloggen. Därav den lilla siffran i början på inlägget.

Kommentera