Jag har tröttnat på lärare och skolor som tror att de bedriver en verksamhet som är frikopplad från resten av världen. När vi i alla andra sammanhang utvecklar sociala normer för mobilanvändning som maximerar vinsterna utan att ge vika för riskerna så är skolans lösning ofta tvära förbud utan hänsyn till konsekvenserna. Jag är helt övertygad om att det är fel. Därför tänkte jag påbörja en bloggserie med inlägg för att synliggöra lärande och undervisning baserat på mobiler. Det här är inlägg nummer fem.

Då och då råkar elever i luven på varandra och efter en stund behöver man reda i det som en del av skolans värdegrundsuppdrag (en del av lärandet som på grund av sin omätbarhet ibland hamnar i skymundan). Det hände mig häromdagen. Eftersom det ofta tar tid från ens tänkta lektionsplanering och eftersom elever ofta behöver en stund för att coola ner innan de kan prata om vad som hänt så uppstår en intressekonflikt. Det hände också mig häromdagen. Istället för att pressa fram något tvunget så bad jag eleverna vänta till nästa rast för att reda i konflikten så uppstod ett samtal.

Jag: Kan vi prata om det här nästa rast?
En av dem: Jag vill inte använda rasten för att prata om det här.
Jag: Jo, det kan jag förstå. Men eftersom jag har den här lektionen själv så kan vi inte låta klassen vänta för länge och jag vill absolut att vi reder ut det här innan helgen.
Den andra: ……
Jag: Vad tänker du?
Den andra: …..

Jag noterade att eleven fortfarande var så ledsen och arg att hen grät och insåg att hen inte skulle vara redo för att prata om det än på ett tag, kanske hela rasten. Besviken på mig själv gav jag upp och planerade för samtal nästa morgon. På väg in i klassrummet viskade den upprörda eleven till mig:

”Jag skriver till dig på Snapchat sen, okej?”

Jag nickade och tänkte att det kanske skulle vara en ingång till att följa upp deras konflikt nästa dag. Ett par timmar senare fick jag en bild på dem båda på väg hem från skolan. Följt av ett videoklipp där de turades om att berätta att de pratat om vad som hänt och rett ut konflikten.

Två lärdomar från min sida: Ibland kan det vara bättre att ge elever en chans att reda ut sina egna konflikter. (Hur ska de annars lära sig att göra det?) och ibland kan mobiler och de sociala medier de erbjuder också vara en kontaktväg för att reda ut saker som hänt i skolan fast med ett nödvändigt avstånd.

Kommentera