Jag har en NO-lektion i år 7. Den handlar om rymden. Plötsligt avbryter en elev.

Eleven: Åh! Kommer det handla om blod nu!? För jag har typ bloddyslexi!
Jag: Nej, det kommer inte handla om blod. Men bra ord!
*Eleven släpper ner axlarna och återgår till att lyssna och lära.*

Det är därför jag har svart bälte i det här.

Kommentera