I höstas planterade barnen på Minutgatans Förskola i Kortedala (en stadsdel i nordöstra Göteborg) ett äppelträd på lekgården. Under året har man genom att studera trädet kunnat undervisa om allt från årstider till biologisk mångfald på ett sätt som blir både konkret och vardagsnära. Ett lysande exempel på förskollärarens pedagogik.

I förra veckan fick barnen på Minutgatan en hel del både oönskad och oväntad publicitet när äppelträdet stals. Förutom att det lär ha satt sina spår hos ungarna så blev det så klart förödande för förskolans verksamhet. Den storslagna gårdsfesten som var planerad till halvfem igår kändes med all säkerhet en aning blek.

Så vad hände? Jo, en fastighetsskötare med kontakter på en plantskola läst artikeln och bestämde sig för att ta saken i egna händer. Ett kort samtal till sina kontakter på plantskolan (som erbjöd sig att skänka ett nytt träd) och en offrad lunchrast senare stod ett nytt äppelträd på förskolegården. Ryktet säger att det blommar.

Förutom att det är en fin berättelse i bästa Disney-anda kan det också tjäna som påminnelse om hur lätt det oftast är att åstadkomma förändring.

Kommentera