Jag vikarierar på fritids på skolan jag gick på när jag var liten. Jag och en kollega (60+ år gammal) som är min gamla fritidspedagog håller en avdelning ihop. Vid mellanmålet har hon en tradition av att ge barnen någon sorts gåta för att bestämma i vilken ordning de får komma in i matsalen. Dagens gåta är ”Vad har jag och Killfröken gemensamt?” (vi har likadana hundar, hur baren nu ska kunna veta det).

En pojke (nio år gammal) vet om att jag gått på skolan när jag var liten och att min kollega jobbade på skolan då. Han räcker upp handen ivrigt.

Pojke (tvärsäkert): Ni var klasskamrater på den hör skolan!

Kommentera