Under tidigare nämnda temalektion om ellära demonstrerade jag värmeutvecklingen vid kortslutning genom att ta en ståltråd som jag kopplade från plussidan till minussidan på ett 4,5 V batteri. Sean visade jag hur tråden efter bara ett par sekunder är varm nog att skära igenom frigolitpellets (sådana man får när man beställer hem ömtåliga paket) som om det vore typ grädde eller något. Eleverna blev mycket imponerade, vilket syntes på de flertalet tappade hakorna som syntes i församlingen.

Så när lektionen närmade sig sitt slut var det flera stycken, säkert en grov fjärdedel av eleverna, som i hemlighet plockade åt sig egna frigolitbitar. Jag frågade dem, mest av nyfikenhet än av något annat, vad de hade tänkt att göra med sitt nyfunna stöldgods.

Glatt svarade de, mer eller mindre i kör: ”Vi vill gå hem och prova det här hemma! Det var så coolt!”

Efter en förmaning om att inte testa utan en vuxens godkännande och medverkan gick jag därifrån med tanken om att mer undervisning sluta med den sortens respons.

Kommentera