10.50-11.30
Jag har en av veckans kortaste lektioner, som idag handlar om vårt nuvarande tema om val och demokrati. Det är dags för examination och jag har designat en muntlig examination som eleverna ska få göra i samtal med en eller två kamrater. Fast att jag bara har 16 elever så sprider jag ut dem i klassrummet och våra två grupprum. För dokumentationen står ett gäng iPads laddade med appen Educreations. Eleverna lägger in bilder från en presentation som jag just presenterat. Nu ska de få resonera om samhällsstrukturer, demokrati och vad som möjliggör/omöjliggör inflytande.
Aktiviteten är hög från start.

11.32-11.47
Lektionen är slut och jag har formellt rast. Idag ägnar jag den till att röja i klassrummet samtidigt som jag lyssnar igenom elevernas inspelningar. I ena näven har jag en enkel matris för att checka av resultatet. Det blir en bra och snabb bedömning som ger mig en bild över vilka som kan och vilka som snart kan. Till min förvåning upptäcker jag att en grupps arbete helt har fallerat. En försöker och två tramsar sig.

11.52
Jag går över skolgården och hittar Eleven Som Försökte. Vi pratar en stund och jag bekräftar att jag ser och förstår hens kunskaper. Hen ler. Jag tar ett par minuters paus.

12.00
Dags för lunch. Bedömningarna är arkiverade i Unikum och jag sätter mig till lunch med Eleven Som Försökte och ett par av hens vänner.

Allting gott.

Kommentera