Så här!
Jag hade en episkt bra lektion idag. Verkligen den bästa det här läsåret. Full motivation, komplett tillgänglighet och allting sånt. Men jag fattar inte varför. Det var liksom en överraskning för mig och mina elever. Det visade sig att det blev lika bra i övriga grupper som utförde den lektionen jag planerat samtidigt. Därför behöver jag göra en analys av lektionen i sig. Jag ber om ursäkt om det är för detlajerat eller för specifikt. Då är det bara att scrolla till nästa inlägg.

 

Själva lektionen – en bakgrund
Vi har temat människan den här terminen. Jag har förberett en lektion i två längre pass som funkar lite som en brygga mellan två moment: Förra veckan lärde sig eleverna om olika samband i kroppen. Matspjälkning, andning och blodomloppet på en mellanstadienivå. Nästa vecka ska de få diskutera olika faktorer som påverkar hälsan och koppla till sina kunskaper om samband i kroppen. För att kunna diskutera behöver de undervisas om de kopplingarna och det är där den här lektionen, som egentligen kanske är två, kommer in.  Jag har hittat artiklar på NE Skola om betydelsen av sömn, kost, motion och sociala relationer. Jag har skrivit om dem till en enklare och en utförligare och fixat så att de alla finns inlästa. Eftersom jag publicerar allt material på vår hemsida så får alla 67 elever i arbetslaget tillgång till det skrivna och inlästa materialet. Uppgiften är att läsa in sig på varje område och sedan välja ut 3-5 nyckelmeningar som sammanfattar budskapet. Vad som är viktigt att komma ihåg till nästa veckas diskussioner helt enkelt.

 

Inför lektionen
Det ska sägas att jag lagt mycket tid på att förbereda den här lektionen. Närmare tre timmar. I mitt huvud skulle den kunna hålla 60 + 80 minuter vilket motiverade den långa och noggranna planeringen. Att de första eleverna blev klara efter en halvtimma gjorde faktiskt inte särskilt mycket. Eftersom jag läst in mig kunskapskravet bakom uppgiften så var det lätt att på stående fot planera en bra extrauppgift för de som snabbt blev klara. Tricket ligger nog i att undvika ”mer av samma” utan att för den delen hitta extrauppgifter som ligger för långt ifrån grunduppgiften.

 

Under lektionen
Vi bytte klassrum precis innan lektionsstart, vilket normalt sett kan leda till en dålig start. Här påverkade det inte alls. Jag startade lektionen ungefär i tid, fast att inte alla elever dykt upp i tid. Eftersom vi just bytt klassrum så lät jag dörren vara vidöppen vilket gjorde det lätt för elever som kom sent att ansluta. Lagom tills dess att alla kommit så presenterade jag precis lagom av bakgrunden för att de elever som var på plats skulle få något meningsfullt men utan att gå för fort fram och missa de som anslöt efter ett tag. Det skapar en miljö där de som är på plats är engagerade i något som de sena ansluter till och som de med lätthet kan sätta sig in i. På grund av möjligheten för alla elever att läsa eller lyssna eller kombinera läsning med lyssning efter eget tycke så var det lätt för alla att komma igång. Här tror jag att en avgörande bit av pusslet till varför just den här lektionen fungerade. För ett tag sedan läste jag en utmärkt artikel i tidningen Specialpedagogik med andemeningen att den enskilt viktigaste anpassningen en lärare kan göra av sin undervisning är att fokusera på att undervisa begripligt. Man kan tolka det som att ytterligare någon mupp kritiserar lärarkåren men det är egentligen rätt viktigt – och något vi kanske glömmer lite för ofta. I alla fall tror jag att jag gör det.

 

Efter lektionen
Eftersom det var en så märkbart asbra lektion kunde jag inte låta bli att prata om just det med eleverna. Fråga om de märkt någon skillnad. Så klart gjorde de det! När vi började nysta i varför det blev som det blev så har de tre huvudsakliga teorier:
– ”Det var lätt!” De fortsätter att uttrycka hur det egentligen kanske framförallt var lätt att veta vad de skulle göra. Möjligheten att välja bort läsmomentet är också något de anger som en förbättrande omständighet. Eftersom jag ofta har dessa lektioner själv så kan jag föreställa mig att det blir så.

– ”Det var roligt!” Något som jag tror att jag tillskriver den tidigare punkten.

– ”Det är viktigt att förbereda sig för nästa vecka!” Inte sällan har jag och mina kollegor en noggrant uttänkt plan för hur olika lektioner hänger ihop med varandra. Men rätt ofta glömmer vi att involvera eleverna. Här gjorde vi det och då blir det nog lättare att se hela uppgiften i sitt sammanhang.

Kommentera