Igår skrev jag ett första inlägg om ett försök jag driver just nu med mina elever baserad på Star Trek fenomenet ”Captain’s log”. Enkelt sammanfattat går det ut på att en elev blir kapten för dagen med uppgiften att sammanfatta dagens lärande strax innan vi rundar av den sista lektionen. I orginalformatet går det ut på att sammanfattar nyckelmoment från en viss lektion, men här har jag gjort en anpassning till de förutsättningar jag har.

Två dagar in i försöket har jag lagt till följande insikter:

  • Det är inte helt enkelt att skilja på saker vi gör under en dag och saker som går att lära sig av dem. Det visar sig bland annat genom det urvalet som eleverna gör. Ofta handlar det om saker de tränat, utvecklat eller lärt sig. Då kommer bra inspel från andra elever. Men då och då kommer också saker de mest gjort. Så klart finns det ett lärande bakom görandet men när kaptenen inte synliggör det så blir det inte lika bra samtal kring det.
  • Det finns elever som inte vågar/vill ta på sig rollen av kapten. Just nu låter jag det bero, men jag funderar på om inte alla elever borde ta minst en tur. För att demokratisera processen att vara dem som bestämmer vad som är viktigt under en dag.
En kommentar
  • Vi tar det för givet. | Skola 365
    Posted on 2016-01-14 at 07:17

    […] i slutet på samma skoldag. (En utförligare beskrivning finns i min vanliga blogg – Del 1, 2 och 3). Det är inte hela lösningen, men ett sätt att öppna elevernas ögon för vad som händer […]

Kommentera