På väg att ta steget ut på Internet med dina elever? Bra beslut!
Kanske har du, dina kollegor och era elever redan jobbat med nätet i ett par års tid?

Oavsett om du är ny eller van så är det bra att stanna upp ibland och fundera på vad det är som händer. För när vi tar steget ut på nätet med vår undervisning så öppnar vi dörrar till lärande som vi inte hade tillgång till förut. Samtidigt kommer avvägningar och vägval som på ett sätt är nya och på ett annat sätt liknar de som lärare alltid stått inför. Därför gjorde jag en lista:

1. Skillnaden på skol-internet och riktiga Internet
De internetbaserade tjänster vi använder i skolan är ofta inte samma tjänster som eleverna använder på fritiden. I skolan dominerar wordpress, bloggar, Google Drive (eller Microsoft 365 eller vad deras tjänst nu heter). På fritiden är det helt andra tjänster. Var varsam på den skillnaden. För det är inte säkert att det du lär dina elever på lektionstid om digital källkritik, nätkultur och upphovsrätt följer med ut från klassrummet om inte du anstränger dig. Vi lär elever att när skolarbetet webbpubliceras så får vi exempelvis inte ta vilka bilder som helst. Vi lägger timmar på att lära eleverna om Creative Commons och korrekta källhänvisningar. Sedan går de ut på rast och lägger ut allt möjligt lånat/stulet material på Instagram. Ser du vart jag är på väg? Hjälp eleverna med kopplingen mellan skol-internet och riktiga internet så kommer du också se att elevernas informella digitala kompetens kommer med in i klassrummet. Det tjänar du på.

2. ”Dom kan så mycket mer än jag.”
Det kan absolut vara så att dina elever lägger mer tid på Internet än vad du gör. Det är inte synonymt med att de kan allt de behöver kunna. Karin Nygårds pratar om digitalt ytflyt och hur lärare kan hjälpa till med fördjupa kunskaper. Det är en bra bild. En annan ingång kan vara att påminna sig själv att våra elever alltid har kunnat saker som vi inte kunnat. Det är en naturlig konsekvens av att jobba med människor som inte har stoppat oss förut. Varför skulle det göra det nu? Om en elev har läst en bok som svenskläraren aldrig har hört talas om förut så kan det fortfarande vara ett lärande samtal. Läraren kan hjälpa eleven att fördjupa sin förståelse av bokens olika lager. Om en matematiklärare ställs inför ett problem som hen aldrig sett förut så kan det bli det perfekta tillfället att modella metoder för problemlösning. Så funkar det med lärande baserat på digitala verktyg också.

3. Kontroversen ärlighet/säkerhet
Vi lär elever att inte lämna ut för mycket information om sig själva på Internet med hänvisning till säkerhet. Samtidigt har vi växande utmaningar till följd av möjligheten att vara anonym. Varesig det handlar om nätmobbning eller svårkritiserade källor så skapar det en kontrovers. Förutom att lära elever att skydda sin integritet så behöver vi lära dem att stå för saker de publicerar och att det kanske bästa sättet att höja sin trovärdighet är att skriva under med sitt namn.

4. Målgrupp
Många som tar ut sin undervisning på Internet gör det för att hela världen ska bjudas in i klassrummet. Vi vet att elever som skriver för fler än ”bara” läraren blir mer motiverade. Samtidigt ska man komma ihåg att Internet är en stor och diffus plats. Det är superviktigt att ha en medveten tanke om målgruppen. Dels kommer det leda till fler läsare och fler kommentarer och dels kommer det leda till ännu större motivation. Ibland kan elever har lättare att förstå och ta till sig uppgiften att skriva för hela skolan och alla elevers föräldrar än för ”hela världen”.

5. Radera när du är klar
Var respektfull gentemot dina elevers digitala fotavtryck. Kommer de kunna stå för det här om tio år? Kommer de vilja ha det med sig som en av många sökträffar när framtida arbetsgivare googlar deras namn? Även om det inte är särskilt troligt att just er webbsida dyker upp så får vi vara vaksamma på att allting som vi lägger ut kan hittas av andra. Kanske är stavfelen gulliga när eleverna är unga, men är det så senare? Kanske är den där argumenterande texten som eleverna skriver på högstadiet inte längre en rättvis bild av deras åsikter ett par år senare? Det är saker som du som lärare behöver ta ansvar för. Därför är det en bra praktik att efter en tid radera skolarbete som läggs ut på nätet. Visst finns risken att någon annan sparat ner och delat vidare, men den risken minskar om vi med jämna mellanrum rensar bort äldre material. Vill någon elev spara sitt arbete? Låt dem ta med ett USB-minne och lägg över det där. Vill du spara det? Skaffa en extern hårddisk och spara ner gamla projekt där.

 

Kommentera