En enkätundersökning bland 600 föräldrar på Passagen.se visar att 57% inte vill att deras barn ska gå i en förskola som jobbar med jämställdhet. (Bara 30% uppgav att de faktiskt ville sätta sina barn i en sådan förskola.) Tekniskt sett innebär det att minst 7% av de tillfrågade har en dotter som de vill ska få sämre utvecklingsmöjligheter eftersom hon faktiskt saknar en snopp. Bra tänkt! Otur för dem att alla förskolor enligt läroplanen är skyldiga att arbeta med jämställdhet.

Den exakta formuleringen i läroplanen (Lpfö -98) är:
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. ”
Är det någons om vänligen kan förklara vad det är som är så farligt?

Bortom det absurda i tidigare nämnda enkätstudie döljer sig en viktig fråga: På vilka grunder vilar förskolans och skolans värdegrund? Låt oss för en stund låtsas att 57% av ALLA föräldrar faktiskt kände samma motstånd mot jämställdhet. Kan ett samhälle försvara en (statligt fastlagd) värdegrund som merparten av befolkningen inte stöttar?

3 kommentarer
 • Lilla O
  Posted on 2010-03-12 at 22:51

  Men hjälp hur menar de egentligen? Vill de att barnen ska gå på en förskola som behandlar ungarna olika verkligen?

 • Johan Eckman
  Posted on 2010-03-13 at 20:46

  Det måste ha varit något lurt med frågan. Låter helt orimligt!

 • Killfröken
  Posted on 2010-03-13 at 21:24

  Johan: man kan ju hoppas det. Dessvärre är jag inte så säker på den saken. Jag vet genuspedagoger som på grund av sitt arbete har fått ta emot allvarliga dödshot. Minst sagt galet…

Kommentera