Browsing tag:

jämställdhet

The birth of a Shiksa Feminista

Det är onsdag morgon och jag och mina elever har förmånen att få låna grannklassens klassrum och båda grupprum (vilket ger mig 25 elever och fem stora fina klassrum. Lärarlyx!). Jag står i korridoren mellan klassrummen och samtalar med några elever när en annan klass passerar. De ska till skolbiblioteket som ligger i samma byggnad. […]

Guldet blev till bajs

Inte för att jag vill besudla en av den svenska musikskattens mest välskriva låtar. Men lite så är det jag känner när jag läser en ledare i Göteborgs Posten. (Det var f ö tack vare samma ledarredaktion som jag slutade prenumerera.) Bakom artikeln ligger en rapport från Delegationen för Jämställdhet i Skolan (DEJA). Det är […]

Den nödvändiga ickedemokratin

En enkätundersökning bland 600 föräldrar på Passagen.se visar att 57% inte vill att deras barn ska gå i en förskola som jobbar med jämställdhet. (Bara 30% uppgav att de faktiskt ville sätta sina barn i en sådan förskola.) Tekniskt sett innebär det att minst 7% av de tillfrågade har en dotter som de vill ska få […]

Tjejers rätt till utbildning

I dag är det ett hundra år sedan den första Internationella Kvinnodagen anordnades. På hundra år har världen kommit en lång väg. Ändå finns det skäl för självkritik. Av världens 759 miljoner vuxna analfabeter är mer än två tredjedelar kvinnor. Trots att FN i samband med Dakarmötet år 2000 utsåg utrotandet av könsskillnader i läskunnighet […]