Browsing tag:

#blog100

#28 – Dagens föräldrar

Ett möte som förbereddes som ett möte mellan lärare och föräldrar runt stödinsatser och klarspråk blev till ett generellt samtal med både föräldrar, lärare och framförallt eleven. Så kan det gå när missförstånd uppstår. Lika bra det! Trots missförstånd landar samtalet i ett väldigt bra resonemang runt varför hen får stöd, vad det ger och […]