Science of play

Posted by in Killfröken Analyserar

Av en slump hittade jag det här klippet på en av mina YouTube-promenader. Jag tycker att det sätter fingret på något. Väldigt sällan pratar man om lek som avgörande faktor för framgång. Men i en tid när världen blir allt mer komplex (egentligen är det väl inte världen som blir mer komplex så mycket som att det kanske är våra förklaringsmodeller som blir mer komplexa… Men det är en annan fråga för ett annat inlägg…) och kraven på kreativt tänkande ökar kan jag tycka att leken borde få mer plats….read more