Det är dags för tekniklektion (kopplat till det nuvarande temat: energikällor) och eleverna har blivit lovade att få göra experiment. Och så ska det bli.

För mig och mina kollegor ligger lektionens fokus istället på hypotesbildning och etablerandet av ett naturvetenskapligt förhållningssätt. (Men det behöver man ju inte nämna högt.) Så när vi tvingar eleverna att BÅDE rita en arbetsgång och ställa en hypotes går en våg av suckar genom klassen.

En ivrig elev (tioårig flicka): Meh! Vi har ju redan gjort den där hypnosen en gång!

Kommentera