Browsing tag:

skola IKT

Idag startade vi som en del av makerspacets nya kursupplägg en kurs i spelprogrammering. Tanken är att kurserna ska fungera som en brygga mellan skolvärldens formella utbildningsstruktur och makerkulturens syn på lärande och skapande som en informell, kollektiv och betydligt mer ostrukturerad process. Det är vansinnigt intressant att båda de världarna kan existera intill varandra […]