Browsing tag:

Skolkommittén

Tanken som glömdes bort

Jag hittade alldeles nyss ett citat som kommer ifrån 1997 års Skolkommitté. För över tio år sedan slog en statlig utredning fast vad som kanske är den sannaste sanning vi kan slå fast. Varför händer det inget? ”Vi anser att graderade betyg inte behövs som drivkraft för eleverna; vi ser inget pedagogiskt värde med betyg. […]