Browsing tag:

Kursplan

Sorgen över Strävorna

I den Svenska skolan finns två sorters mål: uppnåendemål (tanken är att alla elever ska uppnå dessa, därav namnet) och strävansmål (mer långsiktiga mål. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) kallar dem Strävor, men det är en annan historia). Problemet är bara att de inte tillämpas så. I realiteten har de flesta skolorna prioriterat uppnåendemålen och […]

Vad är elevnära – del II

På senare tid har jag rotat i det här med målbilden att elever i slutet av årskurs tre ska klara av att läsa och skriva ”elevnära” texter. Ett samtal med en god vän med fötterna i utbildningsvetenskaplig forskning gav mig idén att det kan röra sig om en uppgörelse med gamla tiders läsläror. I ett […]