Browsing tag:

skollagen

#Skolchatt om demokratiuppdraget – Del I

Av skollagen (2010:800) framgår tydligt att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna. Av skollagen framgår också att i all utbildning och annan verksamhet ska barnets bästa vara en utgångspunkt. I läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lgr […]

Mitt lärande samtal

För ett tag sedan hade jag en i efterhand pinsamt hetsig diskussion med en av mina äldre elever, Kritikern (tolv år gammal). Det har tagit mig flera veckor att fullt ut dels bearbeta vårt samtal och dels formulera det här inlägget. Bakgrunden var att vi hade ett läxförhör och att jag efteråt gav eleverna olika […]

Mina 10 nya projekt

Imorgon får jag tio nya elever. Tio nya relationer att vårda. Tio nya kunskapsutvecklingar att följa. Tio nya vänner att dela min vardag med. Tio nya små ankungar att kasta i sjön. Det är en speciell känsla. Jag träffade ett par av mina blivande elever i veckan som gick. Vi känner varandra rätt bra sedan […]