Browsing category:

Love is in the air

Första uttryck

Idag gjorde jag något som jag egentligen inte är särskilt stolt över. Så förbered dig, kära läsare, på en stunds självförsmädelse från min sida… Det var så att en konfeerensledig kollega i kombination med en pendlingsförsenad student/vikarie resulterade i att jag fick börja den här arbetsdagen med att starta min vsnliga matematiklektion (tillsammans med 14 […]

Hemliga pakter

Det är måndag morgon och musiklektion i Monsterskolan. Man tränar inför skolorkestern. Två av klassens elva högstadieungdomar har slutit en (vad de tror är) hemlig pakt om att de ska hjälpas åt att hitta flickvänner. Den ena av dem har fått upp ögonen för den unga och vackra musikläraren. Det här leder (trevligt nog) till […]

Morgonplocket

Det är morgon och kanske femton eller tjugo minuter innan eleverna (idag en skara sex-, sju- och åttaåringar) släpps in i klassrummet. Jag traskar runt och repeterar schemat/ funderar om det är något som jag har missat/ plockar i ordning sånt som fritids glömde föregående dag. I målarrummet hittar jag en hög med papperslappar som […]

Att gå

Det är direkt efter lunch och jag har matematiklektion med VFU-klassens elva åttaåringar. I efterhand visade det sig att det jag tog med mig därifrån egentligen mer faller inom ramen för svenskämnet. Materialet som eleverna arbetar med är framtaget av min tillfälliga LLU (handledare) och ska träna ett av kursplanens mer svårtolkade mål, nämligen det […]

  • 1
  • 2